TỰ HỌC ĐIỆN TÂM ĐỒ QUA VIDEO : CHƯƠNG 1 - ĐIỆN TIM BÌNH THƯỜNG

Điện tim bình thường, khóa học ECG tại nhà, học ECG miễn phí, Học ECG online, tự học điện tim tại nhà, học điện tâm đồ qua video.

CHƯƠNG 1 : ĐIỆN TIM BÌNH THƯỜNG

Video 1 : Hoạt động điện thế cơ tim.


Video 2 : Quá trình các sóng trên ECG.


Video 3 : Hình dáng của các sóng trên ECG.


Video 4 : Các chuyển đạo trong ECG.


Video 5 : Thời gian và ECG phần 1.


Video 6 : Thời gian và ECG phần 2.


Bài tập chương 1 :


Khóa học được sản xuất bởi Bác sĩ John Seery , Bác sĩ John Ryan cùng các cộng sự , được tài trợ bởi ViZova và được biên dịch bởi nhóm dịch www.dichyduoc.com

Thẻ tìm kiếm : Điện tim bình thường, khóa học ECG tại nhà, học ECG miễn phí, Học ECG online, tự học điện tim tại nhà, học điện tâm đồ qua video.