TỰ HỌC ĐIỆN TÂM ĐỒ QUA VIDEO : CHƯƠNG 2 - TRỤC ĐIỆN TIM VÀ CÁC BUỒNG TIM

 

Điện tim bình thường, khóa học ECG tại nhà, học ECG miễn phí, Học ECG online, tự học điện tim tại nhà, học điện tâm đồ qua video.

CHƯƠNG 2 : TRỤC ĐIỆN TIM VÀ CÁC BUỒNG TIM

Video 1 : Vector phần 1


Video 2 : Vector Phần 2


Video 3 : Trục điện tim.


Video 4 : Lệch trục điện tim, cách nhận biết trên ECG.


Video 5 : Nguyên nhân dẫn đến lệch trục điện tim


Video 6 : Ôn lại về giải phẫu 


Video 7 : Phì đại thất trái phần 1


Video 8 : Phì đại thất trái phần 2.


Video 9 : Phì đại thất phải.


Video 10 : Phì đại nhĩ


Bài tập chương 2 :


Khóa học được sản xuất bởi Bác sĩ John Seery , Bác sĩ John Ryan cùng các cộng sự , được tài trợ bởi ViZova và được biên dịch bởi nhóm dịch www.dichyduoc.com.

Thẻ tìm kiếm : Điện tim bình thường, khóa học ECG tại nhà, học ECG miễn phí, Học ECG online, tự học điện tim tại nhà, học điện tâm đồ qua video.