TỰ HỌC ĐIỆN TÂM ĐỒ QUA VIDEO : CHƯƠNG 3 - THIẾU MÁU VÀ NHỒI MÁU CƠ TIM

Điện tim bình thường, khóa học ECG tại nhà, học ECG miễn phí, Học ECG online, tự học điện tim tại nhà, học điện tâm đồ qua video.

CHƯƠNG 3 : THIẾU MÁU VÀ NHỒI MÁU CƠ TIM

Video 1 : Giới thiệu Hội chứng vành cấp (ACS)


Video 2 : Nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên (STEMI)


Video 3 : Định khu STEMI


Video 4 : Phân biệt nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh với cơn đau thắt ngực không ổn định.


Bài tập chương 3 :

Khóa học được sản xuất bởi Bác sĩ John Seery , Bác sĩ John Ryan cùng các cộng sự , được tài trợ bởi ViZova và được biên dịch bởi nhóm dịch www.dichyduoc.com.

Thẻ tìm kiếm : Điện tim bình thường, khóa học ECG tại nhà, học ECG miễn phí, Học ECG online, tự học điện tim tại nhà, học điện tâm đồ qua video.