TỰ HỌC ĐIỆN TÂM ĐỒ QUA VIDEO : CHƯƠNG 4 - RỐI LOẠN NHỊP TIM

 

CHƯƠNG 4 : RỐI LOẠN NHỊP TIM

Video 1 : Điện sinh lý cơ tim


Video 2 : Ngoại tâm thu.


Video 3 : Nhịp kết hợp.


Video 4 : Nhịp nhanh.


Video 5 : Rung nhĩ và cuồng nhĩ.


Ca lâm sàng 6 : Ca lâm sàng AVNRT

Video 7 : AVNRT


Video 8 : Nhịp nhanh thất


Video 9 : Nhịp thoát


Bài tập chương 4 :

Khóa học được sản xuất bởi Bác sĩ John Seery , Bác sĩ John Ryan cùng các cộng sự , được tài trợ bởi ViZova và được biên dịch bởi nhóm dịch www.dichyduoc.com.

Thẻ tìm kiếm : Điện tim bình thường, khóa học ECG tại nhà, học ECG miễn phí, Học ECG online, tự học điện tim tại nhà, học điện tâm đồ qua video.